Chính sách bảo mật

1. Chính sách bảo mật: Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Viethouzz.com thu thập các thông tin sau từ người dùng:

 • Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập

Các thông tin này được thu thập để:

 • Xác thực danh tính người dùng khi đăng ký dịch vụ
 • Liên hệ với người dùng khi cần thiết
 • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Viethouzz.com sử dụng thông tin người dùng thu thập được cho các mục đích sau:

 • Xác thực danh tính người dùng khi đăng ký dịch vụ
 • Liên hệ với người dùng khi cần thiết
 • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt

Viethouzz.com cam kết không sử dụng thông tin người dùng cho các mục đích khác ngoài các mục đích nêu trên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Viethouzz.com cam kết chính sách bảo mật thông tin cá nhân của người dùng tuyệt đối. Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật. Cụ thể, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng cho đến khi:

 • Người dùng yêu cầu hủy bỏ hoặc tự hủy bỏ thông tin của mình.
 • Thông tin cá nhân của người dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các nghĩa vụ của Viethouzz.com theo quy định pháp luật.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp người dùng yêu cầu hủy bỏ thông tin của mình, Viethouzz.com sẽ tiến hành hủy bỏ thông tin đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Viethouzz.com cung cấp cho người dùng các phương tiện và công cụ để họ có thể dễ dàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình liên quan đến chính sách bảo mật. Cụ thể, người dùng có thể:

 • Tiếp cận dữ liệu cá nhân của mình: Người dùng có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Viethouzz.com.
 • Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Người dùng có thể chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên Viethouzz.com và thực hiện các thay đổi cần thiết.
 • Hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình: Người dùng có thể hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Viethouzz.com thực hiện việc này.

Các bước để người dùng hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình:

 1. Người dùng gửi yêu cầu hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình đến Viethouzz.com qua email hoặc đường bưu điện.
 2. Viethouzz.com sẽ xác nhận lại yêu cầu của người dùng.
 3. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Viethouzz.com sẽ tiến hành hủy bỏ dữ liệu cá nhân của người dùng.

5. Cam kết chính sách bảo mật thông tin cá nhân của người dùng

Viethouzz.com cam kết chính sách bảo mật thông tin cá nhân của người dùng tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Viethouzz.com.

Viethouzz.com sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, Viethouzz.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân liên quan đến chính sách bảo mật cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Viethouzz.com đến:

 • Địa chỉ: 59 Đường Số 4, An Phú, Thủ Đức, TP.HCM
 • Email: cskh@viethouzz.com
 • Số điện thoại: 0888.373.777

Viethouzz.com có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến chính sách bảo mật thông tin cá nhân người dùng là 15 ngày.

Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin

Compare listings

So sánh