Điều khoản dịch vụ

Giới thiệu chung về Bất động sản Viethouzz.com

Viethouzz.com là một nơi cung cấp bất động sản trực tuyến, cung cấp thông tin kết nối những người có nhu cầu giao dịch bất động sản và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản.

Mục đích điều khoản dịch vụ của Viethouzz.com

Viethouzz.com được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành, nhằm mục đích:

 • Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về bất động sản
 • Kết nối người mua và người bán bất động sản
 • Thúc đẩy giao dịch bất động sản lành mạnh

Quy định về thành viên tham gia Viethouzz.com

Thành viên tham gia Viethouzz.com bao gồm các cá nhân, tổ chức đã đăng ký tài khoản thành viên và các cá nhân, tổ chức vãng lai đã kê khai thông tin bắt buộc được Viethouzz.com yêu cầu cung cấp, có thực hiện việc đăng tin trên Viethouzz.com.

Quy định Người đăng ký tài khoản

Người đăng ký tài khoản là cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Viethouzz.com. Để đăng ký tài khoản, người dùng cần cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân hoặc thông tin của tổ chức theo yêu cầu của Viethouzz.com.

Quy định về Người đăng tin

Người đăng tin là cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng tin mua, bán, cho thuê, thuê bất động sản và các dịch vụ khác (nếu có) trên Viethouzz.com. Để đăng tin, người dùng cần cung cấp đầy đủ các thông tin về bất động sản, dịch vụ theo yêu cầu của Viethouzz.com.

Quy định về nội dung đăng tin

Nội dung đăng tin trên Viethouzz.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm, hạn chế kinh doanh, cấm quảng cáo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

Quy định về Người xem tin

Người xem tin là cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về bất động sản. Người xem tin có thể truy cập và xem các tin đăng trên Viethouzz.com.

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật do lỗi của Viethouzz.com, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Thành viên có trách nhiệm thông báo cho Ban quản trị Viethouzz.com khi phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được.

Ban quản trị Viethouzz.com sẽ thông báo đến các thành viên khi có sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp bị hacker tấn công, Ban quản trị sẽ cố gắng bảo vệ các dữ liệu tài khoản của Thành viên.

Thành viên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản trị khi có yêu cầu xác minh các thông tin liên quan.

Ban quản trị Viethouzz.com không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, hoặc các lỗi phát sinh từ kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do lỗi của Viethouzz.com.

Các thay đổi chính:

 • Sửa đổi tiêu đề và đoạn đầu tiên để nhấn mạnh cam kết của Viethouzz.com về một môi trường giao dịch an toàn và tin cậy.
 • Sắp xếp lại thứ tự các đoạn để mạch lạc hơn.
 • Sửa đổi một số từ ngữ và cụm từ để dễ hiểu hơn.
 • Bổ sung thông tin về trách nhiệm của thành viên trong việc thông báo lỗi kỹ thuật.
 • Bổ sung thông tin về trách nhiệm của Ban quản trị trong việc bảo vệ dữ liệu tài khoản của thành viên khi bị hacker tấn công.

Thông tin bổ sung:

 • Viethouzz.com có thể bổ sung thêm thông tin về các biện pháp khắc phục sự cố kỹ thuật mà họ sẽ áp dụng.
 • Viethouzz.com có thể bổ sung thông tin về thời gian giải quyết các lỗi kỹ thuật.
 • Viethouzz.com có thể bổ sung thông tin về cách thức hỗ trợ thành viên khi gặp lỗi kỹ thuật.

Điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ
Điều khoản dịch vụ

Compare listings

So sánh