Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại là điều không mong muốn nhưng Viethouzz.com cam kết cung cấp một môi trường giao dịch bất động sản an toàn và tin cậy cho tất cả các thành viên.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại, các bên liên quan sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải.

Các bước giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

  1. Bước 1: Người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp gửi khiếu nại đến Viethouzz.com qua hotline, email
  2. Bước 2: Viethouzz.com tiếp nhận khiếu nại và xác minh thông tin.
  3. Bước 3: Viethouzz.com đưa ra phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
  4. Bước 4: Người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp đồng ý với phương án giải quyết thì quy trình giải quyết kết thúc.
  5. Bước 5: Người có yêu cầu khiếu nại, tranh chấp không đồng ý với phương án giải quyết có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài.

Các quy định cụ thể:

Viethouzz.com là cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản giữa bên bán và bên mua; bên cho thuê và bên thuê.

Viethouzz.com là một sàn giao dịch bất động sản trực tuyến, kết nối người mua và người bán bất động sản thông qua nền tảng công nghệ. Viethouzz.com không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.

Người đăng tin phải điền đầy đủ thông tin được yêu cầu cung cấp trên Viethouzz.com. Trường hợp Người đăng tin không cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu thì Viethouzz.com được miễn trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bất động sản cần thiết cho giao dịch, bao gồm:

* Thông tin về bất động sản: địa chỉ, diện tích, loại hình, giá cả,...
* Thông tin về người đăng tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại,...

Trường hợp người đăng tin không cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được yêu cầu, Viethouzz.com được miễn trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do thông tin không chính xác hoặc thiếu sót.

Viethouzz.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Viethouzz.com cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bao gồm:

* Trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về bất động sản;
* Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp của người tiêu dùng;
* Trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong giao dịch bất động sản.

Người mua/ bán/ cho thuê/ thuê có trách nhiệm tự thẩm định và chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cá nhân, bất động sản và dịch vụ bất động sản khi tham gia giao dịch.

Người mua/ bán/ cho thuê/ thuê có trách nhiệm tự thẩm định và chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cá nhân, bất động sản và dịch vụ bất động sản khi tham gia giao dịch trên Viethouzz.com. Viethouzz.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do người mua/ bán/ cho thuê/ thuê không tự thẩm định thông tin.

Người đăng tin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung tin đăng trên Viethouzz.com. Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn, khiếu nại cho Viethouzz.com và người có khiếu nại.

Người đăng tin chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung tin đăng trên Viethouzz.com. Trường hợp có khiếu nại phát sinh, người đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn, khiếu nại cho Viethouzz.com và người có khiếu nại.

Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành công thì Viethouzz.com yêu cầu các bên gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành công, các bên có thể gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật. Viethouzz.com sẽ hỗ trợ các bên trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Giải quyết khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
Giải quyết khiếu nại
Giải quyết khiếu nại

Compare listings

So sánh