HOT Novaland bảo lãnh vay 1.200 tỷ cho dự án NovaWorld Hồ Tràm

Novaland bảo lãnh cho dự án NovaWorld Hồ Tràm

Novaland bảo lãnh vay đây là điểm tin bất động sản được quan tâm nhiều nhất trong thời gian gần đây. Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã thông qua việc cam kết cho khoản vay của Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank). Khoản vay này nhằm đầu tư, xây dựng và phát triển Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – NovaWorld Hồ Tràm và Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2 NovaWorld Hồ Tràm .

Chi tiết về khoản vay

Hạn mức tín dụng tối đa mà MB Bank cấp cho Địa ốc Ngân Hiệp là 1.200 tỷ đồng và dư nợ cho vay tại mọi thời điểm tối đa là 600 tỷ đồng.

Mục đích của khoản vay

Khoản vay Novaland bảo lãnh này được sử dụng để đầu tư, xây dựng và phát triển hai dự án:

  • Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2 Hồ Tràm cũng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin về hai dự án

Hai dự án nói trên đều là các dự án thành phần do Địa ốc Ngân Hiệp làm chủ đầu tư, nằm trong tổng thể dự án Novaworld – Hồ Tràm.

  • Dự án Ngân Hiệp 1 (hay phân khu Wonderland) có diện tích hơn 9 ha, đã được bàn giao từ quý III/2022.
  • Dự án Ngân Hiệp 2 (hay phân khu Habana Island) có diện tích gần 20,5 ha, theo kế hoạch sẽ được bàn giao từ quý IV năm nay. Quý vị có thể xem thêm hình ảnh của Habana Island tại đây

Novaland bảo lãnh khoản vay 1200 tỷ cho Wonderland Hồ Tràm

>>> Bài viết khác:

Cam kết của Novaland bảo lãnh vay

Novaland bảo lãnh khoản vay trong trường hợp Địa ốc Ngân Hiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khoản vay đến hạn tại MB Bank, Novaland cam kết vô điều kiện, không hủy ngang sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Địa ốc Ngân Hiệp.

Nghĩa vụ hỗ trợ của Novaland

Novaland bảo lãnh thì sẽ có nghĩa vụ hỗ trợ Địa ốc Ngân Hiệp thực hiện quản lý, tư vấn và phát triển dự án Ngân Hiệp 1&2 cũng như hỗ trợ vốn cho Địa ốc Ngân Hiệp để thực hiện dự án.

Cam kết hỗ trợ tài chính

Trong trường hợp Dự án Ngân Hiệp 1&2 phát sinh tăng nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định của pháp luật, Novaland bảo lãnh thì cam kết sẽ hỗ trợ tài chính để Địa ốc Ngân Hiệp nộp bổ sung.

Quyền của Tổng Giám đốc

HĐQT Novaland thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tiến hành các công việc liên quan đến việc quyết định nội dung ký kết các hợp đồng tài liệu, giao dịch có liên quan đến các vấn đề vừa nêu trên.

Câu hỏi quan tâm ở đây là gì?

  1. Hạn mức tín dụng tối đa mà MB Bank cấp cho Địa ốc Ngân Hiệp là bao nhiêu? Hạn mức tín dụng tối đa mà MB Bank cấp cho Địa ốc Ngân Hiệp là 1.200 tỷ đồng.
  2. Mục đích của khoản vay này là gì? Khoản vay này được sử dụng để đầu tư, xây dựng và phát triển hai dự án: Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm và Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2 Hồ Tràm.
  3. Novaland cam kết gì trong trường hợp Địa ốc Ngân Hiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khoản vay? Trong trường hợp Địa ốc Ngân Hiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán khoản vay, Novaland cam kết vô điều kiện, không hủy ngang sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Địa ốc Ngân Hiệp.

Novaland bảo lãnh khoản vay 1200 tỷ cho Wonderland Hồ Tràm 1

Novaland bảo lãnh khoản vay đã cam kết bảo lãnh vô điều kiện cho khoản vay của Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp tại MB Bank. Khoản vay này nhằm mục đích đầu tư, xây dựng và phát triển hai dự án: Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm và Dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2 Hồ Tràm. Novaland cũng cam kết sẽ hỗ trợ Địa ốc Ngân Hiệp trong việc quản lý, tư vấn và phát triển hai dự án này.

5/5 - (7 bình chọn)

Compare listings

So sánh