Với 465/469 đại biểu tán thành Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Luật Bất động sản sửa đổi được thông qua

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Luật mới có nhiều điểm mới đáng chú ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững.

Điểm mới đáng chú ý đầu tiên là quy định rõ nguyên tắc Luật kinh doanh bất động sản

Nguyên tắc kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 3 của Luật bao gồm: Công khai, minh bạch: Các thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh phải được công khai, minh bạch, đầy đủ và chính xác.
Tự do thỏa thuận: Các bên tham gia giao dịch bất động sản có quyền tự do thỏa thuận về các nội dung hợp đồng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên: Các bên tham gia giao dịch bất động sản phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.
Không vi phạm điều cấm của luật: Các hoạt động kinh doanh bất động sản không được vi phạm điều cấm của pháp luật.

Luật kinh doanh Bất động sản sửa đổi được thông qua
Luật Bất động sản sửa đổi được thông qua

>>> Xem thêm bài viết khác:

Điểm mới thứ hai là Luật đã bổ sung thêm các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

Theo đó, các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh được quy định tại Điều 6 của Luật bao gồm:

Nhà ở có sẵn và nhà ở hình thành trong tương lai.
Công trình được xây dựng sẵn, công trình xây dựng được hình thành trong tương lai, bao gồm công trìnhcó công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình được xây dựng có chức năng phục vụ hỗn hợp.

Phần diện tích sàntrong công trình xây dựng chiếu theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Quyền sử dụng đất có đượ hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.
Dự án bất động sản.

Luật kinh doanh Bất động sản sửa đổi được thông qua
Luật Bất động sản sửa đổi được thông qua

Điểm mới thứ ba là Luật đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản.

Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản được quy định tại Điều 63 của Luật bao gồm:

Kinh doanh bất động sản nhưng không đủ điều kiện theo quy định của Luật này.Giả mạo tài liệu, cố ý làm lệch thông tin về bất động sản, các dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.
Không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Gian lừa dối, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản.
Không thực hiện hoặc thực hiện không đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, Luật còn quy định một số điểm mới đáng chú ý khác, như:

Luật kinh doanh Bất động sản sửa đổi được thông qua
Luật Bất động sản sửa đổi được thông qua

Bổ sung quy định về việc công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bổ sung quy định về việc tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập ban kiểm soát nội bộ hoặc thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bổ sung quy định về việc tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có biện pháp bảo đảm quyền lợi của người mua, thuê mua nhà ở, công trình được xây dựng hình thành trong tương lai.
Những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững.

Cụ thể, các điểm mới của Luật bao gồm:

Tăng cường công khai, minh bạch thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh: Điều này sẽ giúp người mua, thuê mua bất động sản có đầy đủ thông tin rõ ràng để đưa ra quyết định đúng đắn.

Bổ sung các loại bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh: Điều này sẽ giúp mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phát triển.

Quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản: Điều này sẽ giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch bất động sản.

Bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản: Điều này sẽ giúp đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững.

Tuy nhiên, để các điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và người dân. Cụ thể, các cơ quan nhà nước cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đến các tổ chức, cá nhân

Theo Báo Chính Phủ

5/5 - (4 bình chọn)

Compare listings

So sánh