Quốc hội họp bất thường về luật Đất đai sửa đổi, kỳ vọng tích cực

Quốc hội họp bất thường về luật đất đai sửa đổi

Sáng ngày 15/1, Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc kỳ quốc hội họp bất thường để xem xét thông qua một số nội dung cấp bách, trong đó nổi bật là dự án Luật Đất đai sửa đổi. Đây là kỳ họp thứ 5 được triệu tập bất thường của Quốc hội khóa XV, thể hiện sự nỗ lực và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay.

Bối cảnh và ý nghĩa của kỳ họp quốc hội họp bất thường

Quốc hội họp bất thường về luật đất đai sửa đổi
Quốc hội họp bất thường về luật đất đai sửa đổi

Việc triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV nhằm mục đích xem xét, quyết định một số nội dung rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận và thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi – văn bản luật được đánh giá có tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét các nội dung quan trọng khác như: các cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; và một số nội dung cấp bách khác.

Như vậy, kỳ họp bất thường lần này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Quốc hội trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách, tạo động lực cho sự phát triển đất nước.

Xem thêm bài viết:

Quá trình dài hơi xây dựng và hoàn thiện dự án Luật

Quốc hội họp bất thường về luật đất đai sửa đổi
Quốc hội họp bất thường về luật đất đai sửa đổi

Dự án Luật Đất đai sửa đổi đã trải qua một quá trình dài hơi để có thể được đưa ra thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này của Quốc hội.

Luật Đất đai hiện hành đã có hiệu lực từ năm 2013. Do nhiều quy định chưa phù hợp với thực tiễn, Chính phủ đã trình dự án Luật sửa đổi lên Quốc hội từ cuối năm 2022.

Tuy nhiên, do dự luật còn một số điểm cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, Quốc hội đã quyết định lùi việc xem xét, thông qua và yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu kỹ hơn, đặc biệt là các nội dung như: thu hồi đất, định giá đất, quyền sử dụng đất…

Sau đó, dự luật đã được các cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện qua nhiều lần, với sự tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học. Các nội dung quan trọng cũng đã được lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Cho đến nay, sau nhiều lần chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến, dự án Luật Đất đai sửa đổi đã sẵn sàng để trình Quốc hội thảo luận và quyết định. Đây thực sự là quá trình dài hơi, thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng cũng như sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội dành cho dự luật quan trọng này.

Những điểm mới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Quốc hội họp bất thường về luật đất đai sửa đổi
Quốc hội họp bất thường về luật đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này được đánh giá là có nhiều điểm mới, sửa đổi quan trọng, phù hợp xu thế phát triển.

Cụ thể, dự thảo gồm 16 chương, 260 điều, trong đó có đến 250 điều được sửa đổi, bổ sung so với luật cũ. Những nội dung then chốt đã được thống nhất, phù hợp với tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và thực tiễn cuộc sống.

Một số điểm mới đáng chú ý có thể kể đến:

  • Bổ sung các quy định về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện để bảo đảm tính khả thi và sát thực.
  • Quy định cụ thể về trách nhiệm của Nhà nước trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.
  • Hoàn thiện các quy định về nhận chuyển quyền sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Bổ sung quy định về quỹ phát triển đất, mở rộng đối tượng và phạm vi áp dụng nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai.
  • Hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Những nội dung mới này được kỳ vọng sẽ giải quyết được nhiều vướng mắc, bất cập tồn tại trong Luật Đất đai hiện hành, tạo hành lang pháp lý vững chắc để quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả hơn.

Ý nghĩa quan trọng của việc thông qua Luật lần này

Việc Quốc hội thảo luận và thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng.

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất cơ bản, là nguồn lực phát triển đất nước. Vì vậy, Luật Đất đai được coi là luật có tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội.

Việc Luật được Quốc hội thông qua lần này sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc để quản lý và sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Luật mới cũng sẽ góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất; minh bạch hoá thị trường bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Tóm lại, đây thực sự là một dự án Luật có ý nghĩa quan trọng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân mong đợi. Kỳ vọng Luật sẽ sớm được thông qua tại kỳ họp lần này của Quốc hội.

5/5 - (3 bình chọn)

Compare listings

So sánh