Luật kinh doanh bất động sản 2023 có điểm gì đáng chú ý

Luật kinh doanh bất động sản 2023

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 là một trong những văn bản pháp luật quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Với việc được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào ngày 28 tháng 11 năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, thay thế cho Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Với tỷ lệ tán thành 94,13%, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã được Quốc hội đánh giá cao và được xem là bước tiến mới trong việc quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Bài viết này sẽ điểm qua những điểm mới, đáng chú ý của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và tầm quan trọng của nó đối với cộng đồng kinh doanh bất động sản.

Luật kinh doanh bất động sản 2023
Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã đưa ra những quy định mới về điều kiện kinh doanh bất động sản, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Điều kiện về vốn đầu tư

Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản phải có vốn đầu tư đủ để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Cụ thể, vốn đầu tư tối thiểu của một dự án kinh doanh bất động sản là 20% giá trị dự án, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật.

Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo rằng các dự án kinh doanh bất động sản được triển khai với đủ vốn để đảm bảo sự thành công và bền vững.

Điều kiện về năng lực kinh doanh

Ngoài điều kiện về vốn đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng quy định rõ về năng lực kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này. Theo đó, các tổ chức, cá nhân phải có đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật, quản lý và kinh doanh để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản một cách hiệu quả và bền vững.

Điều này giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và đảm bảo rằng các dự án kinh doanh bất động sản được triển khai bởi những đơn vị có đủ năng lực để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người dân.

>>> Xem thêm bài viết:

Quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng có những điểm mới đáng chú ý về quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản. Theo đó, hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản và có giá trị pháp lý từ ngày ký kết.

Luật kinh doanh bất động sản 2023
Luật kinh doanh bất động sản 2023

Quy định về nội dung hợp đồng

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định rõ về nội dung cần có trong hợp đồng kinh doanh bất động sản, bao gồm:

 • Thông tin về các bên tham gia hợp đồng.
 • Mục đích của hợp đồng.
 • Nội dung và phạm vi của dự án kinh doanh bất động sản.
 • Giá trị và phương thức thanh toán.
 • Thời hạn và điều kiện thực hiện hợp đồng.
 • Các cam kết và bảo đảm của các bên.
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp.

Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đồng thời tạo sự an toàn và tin tưởng cho các bên tham gia hợp đồng.

Quy định về giải quyết tranh chấp

Một trong những điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 là quy định rõ về giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài hoặc tòa án, tuy nhiên, trường hợp không có thỏa thuận, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp, đồng thời giúp giảm thiểu tình trạng tranh cãi và xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng có những điểm mới đáng chú ý về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Theo đó, Luật quy định rõ vai trò và trách nhiệm của các cơ quan trung ương và địa phương trong việc quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Luật kinh doanh bất động sản 2023
Luật kinh doanh bất động sản 2023

Vai trò của cơ quan nhà nước

Theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023, các cơ quan nhà nước có vai trò quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản, bao gồm:

 • Bộ Tài chính có trách nhiệm ban hành các quy định về việc xác định giá đất và quản lý thuế đất.
 • Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành các quy chuẩn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 • Các cơ quan chức năng của Chính phủ có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trách nhiệm của địa phương

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng quy định rõ trách nhiệm của các địa phương trong việc quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, các địa phương có trách nhiệm:

 • Ban hành các quy định về quản lý và sử dụng đất trong phạm vi địa phương.
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.
 • Tổ chức đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất và quản lý thuế đất trên địa bàn.

Điều này giúp tăng cường vai trò của các địa phương trong việc quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản, đồng thời tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong việc thực thi các quy định của Luật.

Xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng có những quy định mới về xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Các hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
 • Các hành vi vi phạm quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản sẽ bị xử phạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.
 • Các hành vi vi phạm quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản sẽ bị xử phạt từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Điều này giúp tăng cường tính nghiêm minh và đảm bảo tính công bằng trong việc xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Khuyến khích đầu tư kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng có những chính sách mới nhằm khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Theo đó, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và đồng thời thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản 2023
Luật kinh doanh bất động sản 2023

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng có những quy định mới nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, Luật quy định rõ các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động này.

Trước đây, chủ đầu tư dự án bất động sản được phép thu tiền đặt cọc từ khách hàng ngay khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng. Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này.

Hiệu lực thi hành của Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, thay thế cho Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành. Điều này cho thấy sự quan tâm và nỗ lực của Nhà nước trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh bất động sản thuận lợi, minh bạch và công bằng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này.

Kết luận

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 là một bước tiến mới trong việc quản lý và điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Với những điểm mới đáng chú ý về điều kiện kinh doanh, hợp đồng, quản lý nhà nước, xử lý vi phạm, khuyến khích đầu tư và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, Luật sẽ góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh bất động sản công bằng, minh bạch và an toàn.

Việc áp dụng Luật Kinh doanh bất động sản 2023 vào thực tiễn sẽ đem lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển của lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Compare listings

So sánh